top of page

Фондация ЕЛИЯ

в подкрепа на едно от децата с аутизъм

"Ние си мислим, че децата като Ели живеят заключени в един лош свят и се опитваме да ги измъкнем оттам. Дали пък те не мислят същото за нас? И кой ли е прав?..."

Обръщение на един баща, по случай 10-тия рожден ден на дъщеря му

Cause

Нашата кауза

IMG_20190722_142842.jpg

Център за семейно консултиране и терапия "Общуваме заедно"

Създадохме центъра, за да подкрепим и други семейства като нас, с деца с разстройства от аутистичния спектър. 

В центъра с децата работят логопед, психолог, специален педагог и сурдопедагог, а при семейното консултиране ние споделяме своя дългогодишен опит като родители.

При работата си с децата комбинираме елементи от утвърдени методики и терапии като TEACCH, PECS, Floortime и SIT в структурирана подкрепяща среда.

Initiatives

Инициативи

Events
Get involved

Доброволци

"Направи добро и го хвърли зад гърба си". В един свят, подчинен на жаждата за богатство и власт,  в който нехаем за проблемите на другите, тази проста сентенция може би събира в себе си всичко, което има някаква стойност.

 

Ако искате да бъдете полезни, да станете част от нашите инициативи и събития и да помагате в ежедневната работа на фондацията, сте добре дошли при нас!

Заедно ще организираме благотворителни базари и концерти, ще помагаме на семейства с деца със специални потребности, ще провеждаме семинари и презентации, ще представяме успехите на децата и ще преследваме целите на нашата организация.

Студенти

Започнете вашата кариера при нас! Тук ще натрупате безценен опит в работата си с деца с разстройства от аутистичния спектър.

 

Ако следвате логопедия, психология или специална педагогика, ще можете да станете част от нашия екип от социални асистенти. Ще имате шанса да обменяте опит с водещи учени и организации. Допълнителното обучение и практиката във фондацията ще ви дадат възможност да изградите своята бъдеща кариера като специалисти в тази област. 

А тези, които пожелаят да останат с нас и да посветят професионалната си дейност в преследването на целите на фондацията, ще бъдат хората, на които един ден ще оставим всичко.

Специалисти

Ние се нуждаем от вашия опит!

Споделете с нас вашите идеи за творчески проекти, в които децата да могат да изразят своята същност и станете ръководител на такъв проект.

Предайте своите знания и опит на специалист – терапевт на нашите асистенти и доброволци. Помогнете на родителите да намерят пътя към своите деца и да общуват пълноценно с тях. Включете се в нашите семинари и дискусии.

Станете част от живота на фондацията и реализирайте своя професионален потенциал, като го посветите на нашата кауза.

Ако намирате смисъл в това, нашите врати са отворени за вас!

Станете част от нас

Фондация ЕЛИЯ е неправителствена организация в частна полза, но развива общественозначима дейност, насочена предимно към деца в неравностойно положение.

Основният източник за финансиране са дарения от родители, близки и приятели. Таксите, които събираме за участие в проектите, както и за предоставяне на социални асистенти, често не успяват да покрият разходите за материали, хонорари, наеми и обучения.

Високо оценяваме всеки жест на дарителство под формата на пособия, инструменти, парични средства, безвъзмездно ползване на помещения, постъпления от благотворителна дейност, интелектуални продукти и други материални и нематериални блага, които могат да ни бъдат от полза при работата ни с децата.

Donate

Подкрепете ни

bottom of page